• <dd id="qgqus"></dd>
 • <nav id="qgqus"></nav>
 • <menu id="qgqus"><strong id="qgqus"></strong></menu><xmp id="qgqus"><nav id="qgqus"></nav><menu id="qgqus"><menu id="qgqus"></menu></menu>
 •  

   

  序號

  學院

  職務

  姓名

  辦公電話

  電子郵箱

  1

  材料學院

  副院長

  廖耀祖

  67792954

  yzliao@dhu.edu.cn

  科研秘書

  羅小娜

  67792362

  xnluo@dhu.edu.cn

  2

  紡織學院

  院長

  顧伯洪

  67792661

  gubh@dhu.edu.cn

  科研秘書

  趙元

  67792628

  zyuan@dhu.edu.cn

  3

  化工生物學院

  副院長

  史向陽

  67792720

  xshi@dhu.edu.cn

  科研秘書

  曾錚

  67792306*805

  zz@dhu.edu.cn

  4

  環境學院

  副院長

  李方

  67792537

  lifang@dhu.edu.cn

  科研秘書

  賈洪偉

  67792159*0

  jiahw@dhu.edu.cn

  5

  機械學院

  院長

  單鴻波

  67792562

  hbshan@dhu.edu.cn

  科研秘書

  鄧士豪

  67792567

  dsh@dhu.edu.cn

  6

  計算機學院

  院長

  楊堅

  67792108

  jian.yang@dhu.edu.cn

  科研秘書

  戴群

  67792289

  daiqun@dhu.edu.cn

  7

  理學院

  副院長

  胡良劍

  67798695

  ljhu@dhu.edu.cn

  科研秘書

  韓志新

  67792331

  hzx@dhu.edu.cn

  8

  信息學院

  副院長

  張義紅

  67792359

  zhangyh@dhu.edu.cn

  科研秘書

  丁寧

  67792315*807

  dhudn@dhu.edu.cn

  9

  服裝學院

  副院長

  馮信群

  62373607*808

  fengxinqun001@163.com

  451496289@qq.com

  科研秘書

  毛慧慧

  62373607*807

  maohaha@dhu. edu.   cn

  10

  管理學院

  副院長

  李慶穎

  62378858

  liqingying@dhu.edu.cn

  科研秘書

  周靜

  62373621

  jingzhou@dhu.edu.cn

  11

  人文學院

  副院長

  周衛平

  67792071*8408

  zhouweiping@dhu.edu.cn

  科研秘書

  符曉蘭

  67792240

  fuxiaolan@dhu.edu.cn

  12

  外語學院

  副院長

  楊林貴

  67792032

  l-yang@dhu.edu.cn

  科研秘書

  李明麗

  67792446

  limingli@dhu.edu.cn

  13

  馬克思主義學院

  院長

  王治東

  67798658

  wzdcumt@dhu.edu.cn

  科研秘書

  楊晶靜

  6779865

  yjj07@dhu.edu.cn

  14

  體育部

  院長

  張輝

  67792274

  zhanghui1230@dhu.edu.cn

  科研秘書

  俞東壽

  67792967

  yudongshou@dhu.edu.cn

  15

  上海國際時尚創意學院

  副院長

  李峻

  62378850

  legend@dhu.edu.cn

  科研秘書

  項文姬

  62378850-810

  xiangwenji@dhu.edu.cn

  16

  國際文化交流學院

  院長

  姚衛新

  62373451

  wxyao@dhu.edu.cn

  科研秘書

  李麗

  62373066

  lli@dhu.edu.cn

  17

  分析測試中心

  主任

  徐洪耀

  67792822

  hongyaoxu@dhu.edu.cn

  科研秘書

  楊明

  67792192

  yangming@dhu.edu.cn

  18

  圖書館

  館長

  方建安

  67792509

  jafang@dhu.edu.cn

  科研秘書

  王顏

  67792221

  wyan@dhu.edu.cn

  19

  紡織產業關鍵技術東華大學協同創新中心

  副主任

  陳龍

  67792853

  happyjack@dhu.edu.cn

  科研秘書

  陳向玲

  67874261

  chenxl@dhu.edu.cn

  20

  民用航空復合材料東華大學協同創新中心

  副主任

  黃朝陽

  67792281

  hzy@dhu.edu.cn

  科研秘書

  劉夏慧

  67874258

  liuxiahui@dhu.edu.cn

  21

  功能材料研究中心

  主任
  江莞67792198wanjiang@dhu.edu.cn

  科研秘書

  周蓓瑩

  67874265

  zhoujio@dhu.edu.cn

  22

  先進低維材料中心

  副主任

  楊曙光

  67874080

  shgyang@dhu.edu.cn

  科研秘書

  劉蕾

  67798705

  liulei@dhu.edu.cn

  23

  紡織科創中心

  副主任

  斯陽

  62378380

   yangsi@dhu.edu.cn

  科研秘書

  黃晶

  67792463

  hj@dhu.edu.cn

  24

  上海國際時尚科創中心

  副主任

  蔣智威

  62373800

  zwj@dhu.edu.cn

  科研秘書

  黃璐

  62373341

  hlu@dhu.edu.cn

  25東華大學人工智能研究院院長張潔67792111zhangjiejx@dhu.edu.cn

  26

  法務辦公室

  科研秘書

  周大智

  67792872

  fwb@dhu.edu.cn

   

   

   


  农村熟妇乱子伦拍拍视频
 • <dd id="qgqus"></dd>
 • <nav id="qgqus"></nav>
 • <menu id="qgqus"><strong id="qgqus"></strong></menu><xmp id="qgqus"><nav id="qgqus"></nav><menu id="qgqus"><menu id="qgqus"></menu></menu>